Wieliczka

Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce (oddalonej zaledwie o 40 km) stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. W 1976 roku kopalnia soli w Wieliczce wpisana została do krajowego rejestru zabytków. Dwa lata później w 1978 roku wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.